Aktuality

Volné místo

Přijmeme učitele MŠ na úvazek 0,24 hod. týdně.
Požadujeme: ukončené minimálně středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika + speciální pedagogiku. Praxe v oboru vítána.

______________________________________________________________________________________________

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy dne 29. 4. 2019 ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie a tepla.

Mgr. Martina Košťálová, ředitelka školy
verze ke stažení zde zde

______________________________________________________________________________________________

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 Ve školním roce 2019/20 Obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.
Výsledky zde

______________________________________________________________________________________________

Naše škola nově nabízí speciálně pedagogické služby pro rodiče a zákonné zástupce dětí a žáků s PAS (poruchou autistického spektra).

1.Poradenství z oblasti PAS: odkaz na odborníky v daném regionu, možnost zapůjčení odborné literatury, odkazy na aktuálně probíhající kurzy pro rodiče, příp. na organizace, které tyto kurzy poskytují. Kontakty na organizace zajišťující respitní péči, pobyty a volnočasové aktivity pro děti s PAS. Pomoc při kontaktování vhodných organizací a odborníků. 2.Pomoc při řešení výskytu problémového chování: rozbor problémového chování, návrhy řešení, spolupráce s třídním učitelem daného žáka, nácvik sociální interakce, zácvik používání odměnového systému (žetonový systém – token economy systém). Metodická podpora. 3. Metodická pomoc při zavedení struktury v domácím prostředí:ukázky, návrhy procesuálních schémat (rozvoj sebeobsluhy), denních režimů atd. ke snížení výskytu problémového chování i a ke zlepšení celkové orientace dítěte s PAS i v domácím prostředí. Metodická podpora, překonávání obtíží při používání struktury v domácím prostředí. 4. Výběr a možnost nácviku funkčního komunikačního systému u dětí a žáků s NKS (narušenou komunikační schopností): nejčastěji systémVOKS (jak používat, zácvik používání VOKS, ukázka a metodická pomoc při sestavování komunikační knihy a využití systému AAK v domácím prostředí). Detaily zde

______________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430

Zápis do 1. ročníku MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 proběhne ve dnech 8. a 9. dubna 2019 od 9,00 do 12,00 hodin Do školy se zapisují žáci narození v doběod 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo. Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte. plakát zde

______________________________________________________________________________________________

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a PRAKTICKÁ ŠKOLA STRAKONICE pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Dne 9. května a 10. května 2019 od 8.00 do 14.00hodinv budově MŠ,ulice Plánkova 430 (vchod z ulice Svatopluka Čecha). Telefon: 383 332 433 plakát zde

______________________________________________________________________________________________

Směrnice ředitelky školy k zabezpečení vstupů do budovy školy

Směrnice ředitelky školy k zabezpečení vstupů do budovy školy a informace pro rodiče.
Směrnice ředitelky školy k zabezpečení vstupů do budovy školy
Informace pro rodiče

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole

______________________________________________________________________________________________

Volby do školské rady

Volby do školské rady se konají 17.5.2017 v budově školy tajným hlasováním. Podávání návrhů kandidátu do 28.4.2017 do rukou volebního orgánu. Zveřejnění kandidátů do 2.5.2017:
Kandidáti do voleb do ŠR dne 17.května 2017– učitelé
Kandidáti do voleb do ŠR dne 17. května 2017 – oprávněné osoby
Zveřejnění výsledků voleb do 19.5.2017
Všechny informace budou vyvěšeny na informační tabuli při vstupu ve škole, vedle ŠD a na webových stránkách školy.

______________________________________________________________________________________________

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ speciální

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ speciální, a info o zápisu a dni otevřených dveří 12.a 15. května 2017

______________________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ JÍDELNA VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Plánkova 1132, Strakonice - jídelní lístek


http://www.ssst.cz/Jidelna-Plankova.html
__________________________________________________