Aktuality

Zápis do 1. ročníku MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430

Zápis do 1. ročníku MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 proběhne ve dnech 8. a 9. dubna 2019 od 9,00 do 12,00 hodin Do školy se zapisují žáci narození v doběod 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo. Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte. plakát zde

______________________________________________________________________________________________

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a PRAKTICKÁ ŠKOLA STRAKONICE pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Dne 9. května a 10. května 2019 od 8.00 do 14.00hodinv budově MŠ,ulice Plánkova 430 (vchod z ulice Svatopluka Čecha). Telefon: 383 332 433 plakát zde

______________________________________________________________________________________________

Ředitelské volno 20.-21.12.2018

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy dne 20. -21. 12. 2018 ředitelské volno z důvodu opravy topení.
Mgr. Martina Košťálová, ředitelka školy

______________________________________________________________________________________________

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 pro obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02. Přijímací zkoušky se nekonají, přihlášky nutno odevzdat 8.6.2018

______________________________________________________________________________________________

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 Praktická škola dvouletá

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 Obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

______________________________________________________________________________________________

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy dne 7. 5. 2018 ředitelské volno z důvodu školení zaměstnanců „Inkluze ve škole“.
Mgr. Martina Košťálová, ředitelka školy


______________________________________________________________________________________________

Z Á P I S Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální

proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2017 od 9,00 do 12,00 hodin v budově Plánkova 430, Strakonice Do školy se zapisují žáci se SVP narození v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro rodiče, kteří odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko-psychologickou poradnu či speciální pedagogické centrum měli s dítětem navštívit co nejdříve. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do doby zápisu.


______________________________________________________________________________________________

Zápis a den otevřených dveří

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a PRAKTICKÁ ŠKOLA STRAKONICE pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Dne 10. května a 11. května 2018 od 8.00 do 14.00 hodin v budově MŠ, ulice Plánkova 430 (vchod z ulice Svatopluka Čecha). Telefon: 383 332 433


______________________________________________________________________________________________

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 na obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a pro obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02. Přijímací zkoušky se nekonají, přihlášky nutno odevzdat do konce února 2017.


______________________________________________________________________________________________

Směrnice ředitelky školy k zabezpečení vstupů do budovy školy

Směrnice ředitelky školy k zabezpečení vstupů do budovy školy a informace pro rodiče.
Směrnice ředitelky školy k zabezpečení vstupů do budovy školy
Informace pro rodiče

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy dne 9. 2. 2018 ředitelské volno z důvodu školení zaměstnanců „Terapie problémového chování u žáků s PAS“.

______________________________________________________________________________________________

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy dne 21. -22. 12. 2017 ředitelské volno. 

______________________________________________________________________________________________

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2017 ředitelské volno.
Mgr. Martina Košťálová, ředitelka školy

______________________________________________________________________________________________

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole

______________________________________________________________________________________________

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 základní vzdělávání

______________________________________________________________________________________________

Volby do školské rady

Volby do školské rady se konají 17.5.2017 v budově školy tajným hlasováním. Podávání návrhů kandidátu do 28.4.2017 do rukou volebního orgánu. Zveřejnění kandidátů do 2.5.2017:
Kandidáti do voleb do ŠR dne 17.května 2017– učitelé
Kandidáti do voleb do ŠR dne 17. května 2017 – oprávněné osoby
Zveřejnění výsledků voleb do 19.5.2017
Všechny informace budou vyvěšeny na informační tabuli při vstupu ve škole, vedle ŠD a na webových stránkách školy.

______________________________________________________________________________________________

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ speciální

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ speciální, a info o zápisu a dni otevřených dveří 12.a 15. května 2017

______________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální

proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2017 od 9,00 do 12,00 hodin v budově Plánkova 430, Strakonice.Do školy se zapisují žáci se zdravotním postižením narození v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo. dokument zde

______________________________________________________________________________________________

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 na obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a pro obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.
Přijímací zkoušky se nekonají, přihlášky nutno odevzdat do konce února 2017.

______________________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ JÍDELNA VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Plánkova 1132, Strakonice - jídelní lístek


http://www.ssst.cz/Jidelna-Plankova.html
__________________________________________________