Dokumenty školy

aktualizováno: 13. 5. 2019

Dokumenty k přijímacímu řízení

Kritéria pro přijetí do MŠS

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 Obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Informace k zápisu do 1. ročníku MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice konaném dne 8. a 9. dubna 2019

Dokumenty týkající se o ochrany osobních údajů (GDPR)

Informační povinnost ke zpracování osobních údajů

MŠ, ZŠ a PŠ Strak – INFO O ZPRACOVÁNÍ OÚ

Vzdělávací programy

ŠVP Cesta k samostatnosti I od 1.9.2015

ŠVP Cesta k samostatnosti II od 1.9.2015

ŠVP Cesta ke vzdělání od 1.9.2018

ŠVP Cesta ke vzdělání od 1.9.2015 – přílohy upravující vzdělávání žáků RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program přípravného stupně ZŠ speciální

Školní vzdělávací program ZŠ speciální od 1.9.2018

Školní vzdělávací program mateřská škola speciální

Školní vzdělávací program školní družiny „Hrou ke spokojenosti“

Program poradenských služeb ve škole

Zřizovací listina a výroční zpráva

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY znění ke dni 1.1.2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Řády

Školní řád s účinností od 1.4.2018

Provozní řád školní jídelny - výdejny

Řád učebny informatiky 2017/18

Školní řád Mateřské školy

Dokumenty Speciálně pedagogického centra

Anamnestický dotazník

Individuální vzdělávací plán - manuál

Individuální vzdělávací plán

Plán pedagogické podpory - vzor

Plán pedagogické podpory

Dotazník pro účely odborného vyšetření dítěte - Předškolní zařízení

DOTAZNÍK pro školu K VYŠETŘENÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ ZŠ v SPC

Žádost o poskytnutí poradenských služeb

Ostatní

Plán enviromentální výchovy pro školní rok 2018/2019

Pracovní pozice obsazené nekvalifikovanými pracovníky

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Podatelna

Program poradenských služeb ve škole

Volné místo učitel MŠ

Projekty

Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol

Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol 2