Moderní vzdělávání

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ ŠKOLE, STRAKONICE je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002982.
Celková výše podpory: 565.318 Kč


Plakát projektu zde