PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ ŠKOLE, STRAKONICE II.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009351. Celková výše podpory: 1 079 007 Kč.


Plakát projektu zde