Norské fondy

Od 1.5 2015 do 30.4.2016 probíhá Projekt z Norských fondů

V rámci realizace projektu“ Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi, CZ.11/MGS/070“ probíhají v MŠ,ZŠ a PrŠ ve Strakonicích následující klíčové aktivity: Hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie, arteterapie, keramická dílna, „Setkáváme se“.
Tyto terapie budou od května 2016 prodlouženy a posíleny o službu psychologa. Od září 2016 bude nově probíhat práce se dřevem.


Pozvánka na workshop

V rámci workshopu přivítáme na společném setkání profesorku z univerzity v Lillehammeru, paní Sigrid Straand, která je významnou osobností v oblasti práce s handicapovanými dětmi v Norsku. Součástí programu bude praktická ukázka canisterapeuta a doprovodnou součástí programu pak besídka s dětmi. Dále vystoupí paní PaedDr. Bečvářová s ukázkou Expresivní terapie pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pozvánka zde

Fotogalerie: