O projektu Humanitas-Profes, o.p.s. Realizátorský tým Slavnostní zahájení AC Kurz A Kurz B Kurz C Dokumenty dansko praxe


Základní škola a Mateřská škola Strakonice

Logo EU


O projektu

"SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO OSOBY S NEJTĚŽŠÍMI FORMAMI ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROSTŘEDNICTVÍM AKTIVAČNÍCH CENTER V RÁMCI SPECIÁLNÍCH ŠKOL"

   Cílem tohoto projektu je nabídnout mládeži s těžkými formami mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení odpovídající formu vzdělávání v souladu s požadavky na celoživotní vzdělávání populace. Projekt poskytne aktivity běžné populace upravené podle potřeb a schopností mládeže s těžkým mentálním postižením (umělecké aktivity, obsluha multimediálních přístrojů, příprava pokrmů atd.).

   Výše uvedená cílová skupina představuje mládež, která žije v rodinném prostředí a nevyužívá služeb sociálních nebo charitativních zařízení. Právě pro tuto mládež vzdělávací nabídka v ČR zcela chybí. Lidé s těžkým mentálním postižením jsou po celý život odkázáni na úplnou nebo částečnou pomoc ze strany rodičů či blízkých příbuzných. Proto je tak žádoucí jejich osamostatnění pomocí celoživotního vzdělávání.

   Cílem projektu je s využitím podmínek základních škol speciálních nabídnout takové vzdělávací aktivity, které zajistí nejen udržení získaných vědomostí a dovedností z povinné školní docházky, ale i jejich další rozvoj. Nabídka spočívá v systému vzdělávacích aktivit organizačně zajištěných kurzy. Jejich náplň zahrne širokou oblast výtvarných činností, praktickou obsluhu moderních multimediálních přístrojů a práce spojené se samostatnou přípravou pokrmů.

   V současnosti se již plně věnujeme spolupráci s našimi klienty v aktivačním centru. Snažíme se u nich rozvíjet všestranné schopnosti. Realizujeme tři moduly:

Foto1
obsluha multimediálních
přístrojů
Foto2
umělecké aktivity
 
Foto3
příprava pokrmů
 

Webmaster: LONGER (e-mail )© 2010