urd O projektu Realizátorský tým Realizované přípravy


Základní škola a Mateřská škola Strakonice

Logo EU

"POMÁHÁME POTŘEBNÝM"

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1652
__________________________________________________________________


O projektu

Projekt je v realizaci od 1. července 2011 do 31. prosince 2013. Jeho cílem je zefektivnit výuku na naší škole prostřednictvím alternativních a inovativních způsobů v přístupu ke vzdělávání v souladu s ŠVP, dále pak podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků.
Na základě naší provedené autoevaluace v roce 2009/2010 vidíme jako nezbytné podpořit ve vztahu k ŠVP tyto vzdělávací oblasti:
  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Matematika a její aplikace
  • Informační komunikační technologie.
Podpořit výše uvedené vzdělávací oblasti je nezbytné proto, aby měli žáci možnost pomocí alternativních přístupů zefektivnit svůj přístup k učení, měli větší zájem o probíranou látku a učivo jim bylo pomocí těchto prostředků srozumitelněji předkládáno. Zefektivnění výuky je očekáváno na základě proškolení učitelů, kteří se budou na výuce podílet a na základě absolvovaného školení budou žákům předkládat nové postupy ve výuce a sami sebe budou profesně vzdělávat a tím rozšiřovat své kurikulum. Mělo by tak vzniknout celkově příjemnější klima na škole díky zvýšenému zájmu o daná témata.

Samotné vzdělávací oblasti byly vybrány s ohledem na vzdělávací potřeby našich žáků a jejich omezení. Za dlouhodobě náročné a nových přístupů potřebných pro výuku proto považujeme tyto uvedené oblasti.

Využité šablony

I. Čtenářská a informační gramotnost
  • I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

III. Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce
  • III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
  • III/2 Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT
  • III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
Pro realizaci klíčové aktivity č. III vznikne volitelný předmět s názvem (Evropská Unie - Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost - Informační gramotnost), dále jen EU - OPVK - Informační gramotnost se zkratkou (EU-OPVK-IG), který bude odučen během 72 hodin.


VII. Inkluzivní vzdělávání
  • VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do inkluzivního procesu vzdělávání žáků se SVP

Webmaster: LONGER (e-mail )© 2010