Podpora logopedické prevence

Mateřská škola speciální, Plánkova 430, Strakonice, obdržela dotaci ve výši 20 000,- Kč na rozvojový program "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014". Program obsahuje přednášky, konkrétní ukázky a materiály z oblasti logopedické prevence pro rodiče, dále rozšíření logopedické prevence formou logopedických chvilek v mateřské škole speciální. Chvilky budou probíhat každý týden a budou zaměřeny na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, sluchové vnímání, zrakovou paměť, fonematický sluch, grafomotoriku, rytmické cítění, jazykový cit, souvislé vyjadřování a vlastní projev dítěte, povede je logopedická asistentka vyškolená v rámci tohoto programu, vzniklé materiály budou využity i pro příchozí děti v dalších letech, veškerý materiál bude využit i v přípravném ročníku základní školy speciální.