Technické vzdělávání pro všechny

Nově vybavené dílny a PC technika

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 získala z ROP NUTS II Jihozápad v rámci projektu Technické vzdělávání pro všechny, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34. 03236 nově vybavené dílny a PC techniku.