Veřejné zakázky:

aktualizováno: 18. 12. 2019

Profil zadavatele "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430" naleznete zde:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

____________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2019

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430 „Vybavení učebny nábytkem, zhotovení pergoly“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430 „vybavení PC technikou“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „malířské a natěračské práce, drobné opravy“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430 „Oprava topného systému - hlavní budova - 2. část“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430 „zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce fasády, rekonstrukce garáží“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430 „zájezd na Moravu s doprovodným programem“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430 „opravy chodníků“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „osobní automobil Škoda Rapid 1,0 TSI/70KW“ .

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2018

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „Zajištění projektového dne ve škole k projektu: Moderní vzdělávání v MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice k projektu CZ:02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009351“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „vybavení nábytkem“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „oprava topného systému – pavilon, hlavní budova“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* výběrové řízení – vybavení PC technikou – 20 ks tabletů.

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „stavební úpravy suterénu budovy, oprava omítek - pavilon“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení - vybavení nábytkem 22.6.2018

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení - vybavení nábytkem 30.8.2018

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení - „Oprava střechy včetně zábran proti sněhu MŠ“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení - „vybavení PC technikou“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2017

* Výběrové řízení - na dodavatele akce „vjezdová brána“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Veřejná zakázka malého rozsahu - Výběrové řízení „rekonstrukce elektroinstalace, vodovodu a kanalizace na objektu MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Veřejná zakázka malého rozsahu - Výběrové řízení „Snížení energetické náročnosti SPC při MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení „stěhování nábytku MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430, 386 01 Strakonice “

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „vybavení kuchyňky - 1. patro“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430„stavební úpravy suterénu budovy, oprava omítek“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení „technický dozor na akci – snížení energetické náročnosti objektu speciálně pedagogického centra MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení „technický dozor na akci - rekonstrukce elektroinstalace, vodovodu a kanalizace na objektu MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení „projektová dokumentace vč. kontrolního ocenění a výkazu výměr na akci: výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace v objektu MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430, 386 01 Strakonice“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení „projektová dokumentace – rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení „koordinátor BOZP na akci snížení energetické náročnosti objektu speciálně pedagogického centra MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice“

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Vypracování prováděcí projektové dokumentace - Snížení energetické náročnosti objektu speciálně pedagogického centra MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

* Výběrové řízení koordinátor BOZP – rekonstrukce elektroinstalace, vody a kanalizace v MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2016

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „Šatní skříňky“

Podrobnosti zde

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „Vybavení učebny nábytkem“

Podrobnosti zde

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „Oprava vnitřní a venkovní kanalizace“

Podrobnosti zde

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „Oprava podlah v suterénu MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice“

Podrobnosti zde

* Výběrové řízení MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice, Plánkova 430 „vybavení učebny nábytkem, vybavení kuchyňky nábytkem 2016“

Podrobnosti zde

* Komplexní zajištění služeb spojených s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí

Podrobnosti zde

* Vybavení nádobím a zařízením - Kuchyňka

Podrobnosti zde

* Elektropráce v suterénu MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice

Podrobnosti zde

____________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2015

* Oprava terasy, schodiště a rigolu

Podrobnosti zde

* Truhlářské práce pro MŠ, ŠD a učebnu 3.A

Podrobnosti zde

* Rekonstrukce sklepních prostor – Obezdívka stěn sklepních prostor, Štukování stěn

Podrobnosti zde

*Výměna střešní krytiny nad objektem MŠ, ZŠ a Praktické školy, Strakonice
 • VERTIGO Písek, s.r.o., Mírové nám. 1303, 397 01 Písek,
 • PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice,
 • Jaroslav Císař – izolatérství, Volyňská 178, 386 01 Strakonice,
 • Miroslav Janoš – tesařství, pokrývačství, 17. listopadu 1715, 397 01 Písek,
 • PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 47 Strakonice,
 • SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice,

*Pořízení technologických zařízení pro potřeby výuky, samostatných movitých věcí a souborů věcí“. realizováno v rámci projekt u – Technické vzdělávání pro všechny, který je spolufinancován z ROP NUTS II Jihozápad, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03236
1. část : IT
 • NTS Computer a.s., Strakonice
 • KP – Inva s.r.o., České Budějovice
 • Elisa Computer s.r.o., Klatovy
 • První chráněná dílna s.r.o., Ústí nad Labem
2. část : Nářadí a nábytek
 • ARBYD CZ s.r.o., Chotíkov
 • Šimek proficentrum s.r.o., Klatovy
 • Markéta Lukáčová, Praha 9

*Oprava – výměna topných těles v přízemních prostorách budovy
 • Karel Stejskal, Vodoinstalatérství – topenářství, Stavbařů 207, 386 01 Strakonice
 • Ladislav Šedina, Vodoinstalatérství – topenářství, Leknínova 1383, 386 01 Strakonice
 • Petr Kolman, Vodoinstalatérství – topenářství, Pionýrská 1130, 386 01 Strakonice

Podrobnosti - výměna topných těles v přízemních prostorách budovy zde

*Rekonstrukce sklepních prostor (omítky, rekonstrukce podlah) Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice,
vyhlášeno: 20.4.2015
 1. Salvete, spol. s.r.o., Písecká 506, Strakonice
 2. H+T stavební společnost, Komenského 373, Strakonice
 3. Švec s.r.o.,Stará Dobev 8, Písek

Podrobnosti rekonstrukce sklepních prostor zde

*Technický dozor na akci nad objektem Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice, včetně zpracování oponentury. Výzva: 18.2.2015
vyhlášeno: 20.2.2015 v 9:00
 1. Eduard Oberfalcer, Neumannova 177, Prachatice
 2. DK IBEX, Kolenčík Drahomír, Mládežnická 1239, Strakonice
 3. STA projektový atelier, Havlíčkova 247, Strakonice

Podrobnosti - Technický dozor na akci nad objektem ... zde

____________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2014

Vybavení nábytkem 18.1.2014
Malířské a natěračské práce, drobné opravy 24.5.2014
Oprava suterénu 26.9.2014
Výměna řídícího prvku k wi-fi,2ks PC 24.10.2014
Výměna ležatých rozvodů, 6.11.2014
____________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2013

Vybavení nábytkem 20.1.2013
Vybavení PC technikou 15.4.2013
Oprava velkého balkonu 30.4.2013

Dne 5. 6. 2013 vyhlásila ředitelka školy Mgr. Košťálová Martina výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - stavební práce, přístavba výtahu a rampy a stavební úpravy budovy Základní školy a Mateřské školy č. p. 430, Plánkova ul., Strakonice

Více info na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

Stavební práce, přístavba výtahu a rampy a stavební úpravy budovy 17.6.2013

Vybavení nábytkem 4.7.2013

Dne 13. 09. 2013 vyhlásila paní Mgr. Košťálová Martina výběrové řízení, v rámci projektu: Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP, reg. č. CZ.1.07/1.2.15/02.0003, na Dodávku výpočetní techniky.

Vybavení PC technikou 26.9.2013