Základní škola

Strakonice, Plánkova 430
Tel.: 383 333 465, e-mail: kostalova@zmskolast.cz

Základní vzdělávání je poskytováno ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání získá žák stupeň základního vzdělání.

Cílem vzdělávání je:

 • Uplatnění získaných vědomostí, dovedností a návyků v praktickém životě

Pořádáme:

 • různé sportovní soutěže (kopaná, vybíjená, kuželky, SHM...)
 • besídky a oslavy na Vánoce, Velikonoce, Mikuláše, v Masopustním čase

Zúčastňujeme se:

 • soutěží v oblasti sportu a umění (turnaje v kopané, vybíjené, v kuželkách, SHM v lehké atletice, výtvarné soutěže Advent pořádané IC Města Strakonice, LIDICE, Český zahrádkářský svaz, Kolín, Můj domácí mazlíček)
 • každoročně přispíváme výrobky žáků na charitativní bazar

Nabízíme:


 • • Vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a závažnými vývojovými poruchami učení a chování
 • • Použití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání
 • • Zajištění služeb asistenta pedagoga
 • • Možnost výuky s počítačovým vybavením a ICT technologiemi
 • • Výuka Pv ve vybavených dílnách, sportovní činnosti, základy práce s počítačem, ruční práce a výtvarné činnosti
 • • Účast na kulturních akcích, soutěžích a přehlídkách, spolupráce s Muzeem středního Pootaví, CEV Na Podskalí Strakonice
 • • Sportovně zaměřený pohyb v přírodě
 • • Společné setkávání s rodiči a přáteli školy
 • • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům a rodičům
 • • Poskytování poradenských a preventivních služeb žákům

Personální obsazení:

5x učitelé
1x asistent pedagoga