Základní škola při zdravotnickém zařízení

Strakonice, Radomyšlská 316
Tel.: +420 383 332 861
Tel.: +420 383 333 465

Základní škola při Nemocnici Strakonice, a.s. zajišťuje vzdělávání žáků umístěných ve zdravotnickém zařízení.

Zařazení žáků do výuky základní školy předchází souhlas zákonných zástupců a souhlas lékaře.

Výuka probíhá na dětském oddělení, kde je hospitalizován dětský pacient.

Ve vyučování klademe důraz na individuální přístup k žákům.

Žák je vzděláván podle Školního vzdělávacího programu vypracovaného dle RVP pro základní vzdělávání.

Respektujeme žákovo pracovní tempo a zejména jeho aktuální zdravotní stav, lékař stanovuje možnou míru aktuální školní zátěže a její formu.

Výuka probíhá v souladu s léčebným procesem, v případě potřeby a při delší hospitalizaci spolupracujeme s kmenovou školou.

Při výuce využíváme moderní přístupy a pomůcky – např. PC, didaktické hry, výukové aplikace, apod.

Celý výchovně-vzdělávací proces prolínají prvky herní terapie, která umožňuje žákovi lepší pochopení a zvládnutí dané životní situace.


Personální obsazení: 1 učitel


1 1 1 1