Vítejte na stránkách Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy ve Strakonicích, Plánkova 430

Důležité Informace:
Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 na obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a pro obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02. Přijímací zkoušky se nekonají, přihlášky nutno odevzdat do konce února 2017.

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2017 od 9,00 do 12,00 hodin

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ speciální, a informace o zápisu a dni otevřených dveří 12.a 15. května 2017 v sekci aktuality
Více v sekci aktuality


zs zs specialni ps jednoleta ps dvouleta ms specialni spc spc spc